Så väljer du rätt olja till din bil

Att välja rätt olja till bilen är viktigt för att bilen ska fungera optimalt och hålla länge. Men vad bör man tänka på när man väljer olja? I denna artikel går vi igenom några av de viktigaste faktorerna att ta hänsyn till.

Viskositet

Viskositet är en viktig faktor att ta hänsyn till när man väljer olja till bilen. Viskositet mäts i enheten cSt (centistokes) och visar på oljans flödeseffektivitet vid olika temperaturer. En olja med högre viskositet fungerar bättre vid höga temperaturer, medan en olja med lägre viskositet fungerar bättre vid låga temperaturer. Det är viktigt att välja rätt viskositet beroende på vilket klimat man kör i.

Multigradeoljor

Multigradeoljor är oljor som har tillsatts med tillsatser som gör att de fungerar bra vid både höga och låga temperaturer. Dessa oljor har ett “W” i sin beteckning, till exempel “5W-30”. Siffran före W:et visar på oljans flödeseffektivitet vid låga temperaturer, medan siffran efter W:et visar på oljans flödeseffektivitet vid höga temperaturer.

Oljemärkning

Oljemärkningen är också viktig att ta hänsyn till när man väljer olja till bilen. Oljemärkningen består av två bokstäver, där den första bokstaven står för oljans användningsområde och den andra bokstaven står för dess kvalitet. Här är några exempel på vanliga bokstavskombinationer:

  • SN: för bensinmotorer, högsta kvalitet
  • SM: för bensinmotorer, högsta kvalitet innan SN
  • CF: för dieselmotorer, högsta kvalitet

Det är viktigt att använda oljor som är godkända för bilens specifika motor.

Sammanfattningsvis är det viktigt att ta hänsyn till viskositet och oljemärkning när man väljer olja till bilen. Det är också viktigt att välja en olja som är godkänd för bilens specifika motor. Genom att välja rätt olja kan man vara säker på att bilen fungerar optimalt och håller länge.